Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Naprawa, Renata" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Karta indywidualnych potrzeb ucznia : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
Autorzy:
Naprawa, Renata
Temat:
Diagnoza pedagogiczna
Dziecko niepełnosprawne - nauczanie - Polska
Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Niepowodzenia szkolne - zwalczanie
Niepowodzenia szkolne - zapobieganie
Rozwój psychofizyczny dziecka
Wspomaganie rozwoju
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487)
Bibliogr. s. 214-217
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Nauczanie
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczniowie szkół zawodowych
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Bibliogr. s. 66-67
Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla IV etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : szkoła przysposabiająca do pracy
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Temat:
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Nauczanie
Szkoły specjalne
Szkoły zawodowe
Podstawa programowa
Rehabilitacja medyczna
Medycyna i zdrowie
Psychologia
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Bibliogr. s . 99
Dla nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalistów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, a także studentów pedagogiki specjalnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Cz. 1, Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące klasyfikowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych oraz kształtowania pojęcia liczby
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Temat:
Matematyka (przedmiot szkolny)
Matematyka
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
[2020]
Wydawca:
Warszawa : Difin Spóła Akcyjna
Uwagi:
Data wydania wg strony wydawcy
Karty pracy przeznaczone dla: sześciolatków objętych rocznym przygotowanem przedszkolnym; uczniów z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji matematycznej; uczniów z trudnościami w liczeniu i kształtowaniu pojęć matematycznych; uczniów objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne; uczniów objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne; uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Cz. 3, Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące działań na liczbach, obliczeniach pieniężnych, zegarowych oraz kształtowania pojęć geometrycznych
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Temat:
Matematyka (przedmiot szkolny)
Matematyka
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
[2020]
Wydawca:
Warszawa : Difin Spóła Akcyjna
Uwagi:
Data wydania wg strony wydawcy
Karty pracy przeznaczone dla uczniów: z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji matematycznej; z trudnościami w liczeniu i kształtowaniu pojęć matematycznych; objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne; objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : karty pracy
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Diagnoza pedagogiczna
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Metody badawcze
Polska
Edukacja i pedagogika
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Publikacja umożliwi: dokonanie diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz poznawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; określenie stopnia opanowania danej umiejętności z zakresu: obsługiwania samego siebie, uspołecznien
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Temat:
Matematyka (przedmiot szkolny)
Nauczanie
Wychowanie przedszkolne
Edukacja i pedagogika
Matematyka
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Warszawa : Difin
Uwagi:
Bibliografia na stronach 135-136
Program przeznaczony jest dla nauczycieli uczących: dzieci przedszkolne, uczniów z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji matematycznej, uczniów objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program zajęć edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Język polski (przedmiot szkolny)
Nauka czytania
Nauka pisania
Nauczanie początkowe
Wychowanie przedszkolne
Edukacja i pedagogika
Językoznawstwo
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Warszawa : Difin
Uwagi:
Bibliografia na stronach 137-138
Program przeznaczony jest dla nauczycieli uczących: dzieci przedszkolne, uczniów z trudnościami w mówieniu, pisaniu, czytaniu oraz opanowaniu zasad ortograficznych i gramatycznych, uczniów objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczę się samodzielności : przewodnik dla nauczyciela
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Temat:
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Nauczanie
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Przewodnik odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach : Uczę się samodzielności. karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (Cz. 1, 2, 3 )
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Cz. 4
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Temat:
Diagnoza pedagogiczna
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Oligofrenopedagogika
Podstawa programowa
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Na obwolucie: pakiet. Całość w obwolucie w pakiecie z: Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Cz. 1 / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Cz. 2 / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Cz. 3 / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. Okładka broszury wliczona w paginację
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : arkusz monitoringu rozwoju ucznia
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Diagnoza pedagogiczna
Dziecko niepełnosprawne umysłowo - rozwój psychofizyczny - badanie
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Nauczanie
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
W komplecie także: Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny [Wypożyczalnia 171526] oraz Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: karty pracy [Wypożyczalnia 171584]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : karty pracy
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Diagnoza pedagogiczna
Dziecko niepełnosprawne umysłowo - rozwój psychofizyczny - badanie
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Nauczanie
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
W komplecie także: Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny [Wypożyczalnia 171526] oraz Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: arkusz monitoringu rozwoju ucznia [Wypożyczalnia 171585]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Diagnoza pedagogiczna
Kształcenie integracyjne
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Nauczanie
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
Wychowanie
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
W komplecie także: Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: karty pracy [Wypożyczalnia 171584] oraz Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: arkusz monitoringu rozwoju ucznia [Wypożyczalnia 171585]
Bibliogr. s. 75-[76]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Kołodziejska, Dorota
Temat:
Diagnoza pedagogiczna - metody
Dojrzałość szkolna
Wychowanie przedszkolne
Dziecko - rozwój
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
W komplecie także: Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy [Wypożyczalnia 171583] oraz Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju ucznia [Wypożyczalnia 171582]
Bibliogr. s. 65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Program nauczania dla II etapu edukacji w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas IV-VI
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Korzeniewska, Ewa
Temat:
Dziecko niepełnosprawne - nauczanie - Polska
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2009
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Bibliogr. s. 147-[151]
Publikacja polecana nauczycielom, psychologom, pedagogom, terapeutom i rodzicom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pomóż dzieciom zrozumieć świat : programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : [dla klas I-III]
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Korzeniewska, Ewa
Temat:
Dziecko z niepełnosprawnością
Nauczanie
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Drugi dod. do tyt. na okł
U dołu s. tyt.: "Przygotowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej: - z dnia 17 listopada 2010 roku [...]"
Zawiera aneksy
Bibliogr. s. 155-159
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rosnę radośnie : zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
Autorzy:
Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja
Mach, Cecylia
Temat:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dziecko w wieku przedszkolnym
Rozwój psychofizyczny dziecka
Wspomaganie rozwoju
Wychowanie przedszkolne
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
U dołu s. tyt.: "Programy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kompensayjno-korekcyjnych przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku [...]"
Zawiera aneks
Drugi dod. do tyt. na okł
Bibliogr. s. 104-107
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego : przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Kołodziejska, Dorota
Temat:
Diagnoza pedagogiczna
Wychowanie przedszkolne
Dziecko w wieku przedszkolnym
Metody badawcze
Rozwój psychofizyczny dziecka
Dojrzałość szkolna
Edukacja i pedagogika
Psychologia
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
W komplecie także: Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych [Czytelnia 171523 Wypożyczalnia 171524, 171525] oraz Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy [Wypożyczalnia 171583]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego : przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Kołodziejska, Dorota
Temat:
Diagnoza pedagogiczna
Wychowanie przedszkolne
Dziecko w wieku przedszkolnym
Metody badawcze
Rozwój psychofizyczny dziecka
Dojrzałość szkolna
Edukacja i pedagogika
Psychologia
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
W komplecie także: Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych [Czytelnia 171523 Wypożyczalnia 171524, 171525] oraz Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego [Wypożyczalnia 171582]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 1
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Nauczanie zintegrowane
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Na obwolucie podtytuł: pakiet dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całość w obwolucie w komplecie z: Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 2, Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 3, Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 4
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych, sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo, nauczycieli szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, rodziców uczniów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 2
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Nauczanie zintegrowane
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Na obwolucie podtytuł: pakiet dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całość w obwolucie w komplecie z: Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 1, Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 3, Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 4
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych, sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo, nauczycieli szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, rodziców uczniów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 3
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Nauczanie zintegrowane
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Na obwolucie podtytuł: pakiet dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całość w obwolucie w komplecie z: Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 1, Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 2, Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 4
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych, sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo, nauczycieli szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, rodziców uczniów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 4
Autorzy:
Tanajewska, Alicja
Naprawa, Renata
Temat:
Nauczanie zintegrowane
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia
Uwagi:
Na obwolucie podtytuł: pakiet dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całość w obwolucie w komplecie z: Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 1, Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 2, Uczę się czytać, pisać i liczyć : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 3
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych, sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo, nauczycieli szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, rodziców uczniów
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies